Straff och påföljder

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:136

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Straff och påföljder

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för våldsbrott och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff för vapenbrott och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpning av lagen om brandfarliga och explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-22 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)