Straffpåföljd för körkortsinnehavare

Motion 1997/98:Ju713 av Lena Larsson (s)

av Lena Larsson (s)

Att vara lika inför lagen är en mänsklig rättighet. Så fungerar emellertid vårt rättsväsende inte alltid. Straffpåföljden kan variera beroende bl a på var man bor i landet och vilken tingsrätt som dömer. Möjlighet till överklagande till högre instans gör det dock möjligt att få en sak prövad i ett regionalt eller nationellt perspektiv.

Där jag ser den stora orättvisan är om jag har körkort eller inte. Tings­rätterna hanterar inte körkortsindragningar. Det gör länsrätterna. Det innebär att tingsrätten bedömer straffpåföljden utan att ta hänsyn till om den dömde har körkort eller inte.

Om två personer, den ena med körkort och den andra utan, har begått exakt samma brott kommer tingsrätten att döma samma straffpåföljd. Först därefter tar länsrätten ställning till om brottet också är skäl för en körkorts­indragning och i så fall för hur lång tid det skall återkallas. Detta oavsett om brottet är en trafikförseelse eller stöld, misshandel etc.

Att bli av med sitt körkort kan vara en värre straffpåföljd än ett frihets­berövande beroende på om man i sitt arbete kör t ex bil eller buss eller bor på en plats där det är en förutsättning att man har körkort och bil för att kunna komma till arbetet, utbildningen, dagligvarubutiken etc. Ett indraget körkort innebär ofta också stora ekonomiska förluster som inte bara drabbar den enskilde brottslingen utan hela hans eventuella familj.

Enligt nämndemännen i tingsrätten i min kommun återkommer alltför många av dem som har fått sitt körkort återkallat i ärenden om olovlig kör­ning. De har tagit chansen att klara sitt dagliga bröd utan körkort.

Det är en viktig princip och en mänsklig rättighet att hela straffpåföljden ses i ett sammanhang och inte som idag är fördelat på olika instanser i vårt rättssystem. Återkallandet av körkort är för mig en straffpåföljd som måste vägas in i det totala straffet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en översyn av den totala straffpåföljden för körkortsinnehavare.

Stockholm den 30 september 1997

Lena Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)