Straffskärpningar

Motion 2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Motion till riksdagen

2017/18:880

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Straffskärpningar

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Riktiga livstidsstraff

2 Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott

2.1 Generella straffskärpningar

2.2 Straffskärpning för misshandel av gravida

3 Borttagande av straffrabatter

3.1 Ta bort straffrabatten för de över 18 år

3.2 Möjlighet att döma unga gärningsmän som vuxna

3.3 Sänkt straffmyndighetsålder

3.4 Ta bort den automatiska villkorliga frigivningen

3.5 Ingen straffrabatt vid otillåten utredning

3.6 Åtgärder vid flerfaldig brottslighet

4 Utvisning av kriminella utlänningar

4.1 Nuvarande situation

4.2 Skärpning av lagstiftningen

4.3 Inte sänkta straff vid utvisning

5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)