Strategi för en trygg nationell förlossningsvård

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD)

av Clara Aranda (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en trygg nationell förlossningsvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I generationer har kvinnor lidit i tystnad med sina förlossningsskador. Skam- och skuldkänslor har förhindrat en öppen debatt och därmed varit orsak till det uppenbara systemfel som finns inom hälso- och sjukvården när det gäller hanteringen av skador som orsakats under förlossning.

De befintliga bristerna inom hälso- och sjukvården måste hanteras och kvinnors rätt till en trygg förlossningsvård måste säkerställas i hela landet. Behovet av detta är ett faktum, cirka 80 procent av alla förstföderskor får skador i mellangårdens muskelfästen som måste sys. Tre procent får allvarliga bristningar som i värsta fall kan leda till att ändtarmens slutmuskel skadas, vilket kräver operation för att förhindra inkontinens.

I Sverige ska alla kvinnor känna sig trygga att föda barn, idag är det inte så. Många kvinnor väljer exempelvis att föda med hjälp av kejsarsnitt i sin rädsla för förlossnings­skador. Det är varken hållbart eller riskfritt som alternativ. Kejsarsnitt kan leda till försämrat immunförsvar hos barnet, sammanväxningar i buken och amningsbesvär. Kommande graviditeter kan även försvåras efter ett sådant ingrepp.

Den svenska förlossningsvården måste utformas utifrån tydliga nationella direktiv för att en trygg och jämlik vård och behandling ska utföras på liknande sätt i hela landet.

Både förebyggande insatser och en seriös eftervård måste säkerställas för att alla kvinnor ska kunna känna trygghet och tilltro till förlossningsvården i vårt land. Med


anledning av detta bör en strategi för en trygg nationell förlossningsvård arbetas fram och därefter implementeras i den ordinarie verksamheten runt om i landets regioner.

Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)