Strategi för kriminalvården

Motion 2020/21:90 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:90

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Strategi för kriminalvården

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 En frivårdsreform

3.2 Fler alternativa straff för vuxna lagöverträdare

3.3 En strategi för en kriminalvård i kris

3.3.1 Överbeläggning och föråldrade fastigheter

3.3.2 Bristande inslussning

4 Vänsterpartiets förslag på åtgärder

4.1 Inventering och eventuell renovering av befintliga fastigheter

4.2 Anpassa avdelningarna efter klienterna

4.3 Inslussning

5 Inga barn i häkten eller arrester

5.1 Tidsgränser för häktning av barn

5.2 Särskilda ungdomshem i stället för häkte

5.3 Placering av barn i polisarrest

6 Nationellt avhopparprogram

6.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-15 Granskad: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)