Strategi för stora internationella idrotts- och kulturevenemang

Motion 2009/10:N419 av Patrik Forslund (m)

av Patrik Forslund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram en nationell strategi för att vara värdland för stora internationella idrotts- och kulturevenemang.

Motivering

Turismen som bransch växer sig allt starkare i Sverige och är en framtidsbransch i hela Europa. Turismen som näring ökar hela tiden i antalet helårsverken och omsättning, och genererar stora inkomster till staten. År 2008 spenderade varje besökare i snitt 800 kronor om dagen. Turistnäringen ökade under 2008 sin totala omsättning med 6,3 procent till drygt 244 miljarder kronor och genererade över 13 miljarder kronor i momsintäkter till statskassan.

Andelen sysselsatta inom turistnäringen i Sverige var 158 936 personer år 2008. Sysselsättningen inom turistnäringen har ökat med drygt 20 procent mellan åren 2000 och 2008, eller med nästan 26 000 nya heltidsarbeten. Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat med cirka 6 procent. Man ska komma ihåg att det i nuläget inte finns några traditionella basnäringar som ökar i samma takt.

Det finns olika sätt att marknadsföra ett land. Man kan till exempel syssla med regelrätt marknadsföring, där man avsätter en viss summa pengar som går till marknadsföring, eller så kan man satsa på att vara arrangörsland för olika stora evenemang.

Att vara arrangörsland för stora internationella kultur- och idrottsevenemang är ett bra skyltfönster för Sverige och bidrar på sikt till att locka hit fler turister. Det finns en hel del länder och städer vars internationella status ökat efter att de stått värdar för något större evenemang. Lillehammer, Salt Lake samt Barcelona är goda exempel på städer som ökat sin turism avsevärt efter att de stått värdar. Storstäderna slåss nu om att få arrangera OS, VM och EM i olika sporter.

Sverige behöver en tydlig strategi för hur vi ska söka internationella tävlingar och hur vi ska lösa finansieringen. Dessa evenemang leder till många utländska besökare, vilket genererar hotellnätter, restaurangbesök och tv-timmar, vilket i sin tur leder till ökad sysselsättning och mer pengar till stat, företag och regioner. Det bidrar även till att dessa besökare på sikt återvänder som turister till Sverige. Vi har redan städer som är duktiga på större evenemang, inte minst Mora med Vasaloppet, Åre med alpina VM, Falun med längd-VM och Göteborg med friidrotts-EM. Dessvärre saknar Sverige en gemensam strategi för hur vi ska få fler evenemang.

Stockholm den 25 september 2009

Patrik Forslund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)