Studie- och yrkesvägledning för äldre

Motion 2017/18:241 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur man kan införa studie- och yrkesvägledning för äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsförmedlingen har räknat ut att det i snitt tar 200 dagar för en arbetslös person att skaffa ett nytt jobb. Men det gäller inte alla. För de som är äldre än 55 år tar det över 400 dagar. SPF Seniorerna publicerade i sin tidning att det är dubbelt så svårt för personer över 55 att få arbete. Man ska helst vara under 40, menar vissa arbetsgivare. I en rapport i oktober 2016 menade Arbetsmiljöverket att det är bra för hälsan att arbeta högre upp i åldern. Arbetsmiljöverket redovisar en sammanställning av den forskning som finns om äldres arbetskraft. Den menar att det är flera hälsofördelar med att vara kvar i arbetslivet, även efter den så kallade pensionsåldern, 65 år. Visst är det åldersdiskriminering att tro att äldre har sämre arbetsförmåga och sämre arbetsprestation, precis som Clary Krekula, docent i sociologi vid Karlstads universitet menar.

Vad många arbetsgivare har missat är att unga personer är mer rörliga på arbetsmarknaden. Så även om de yngre är piggare, mer tekniskt kunniga och kompetenta och att det är en investering på sikt för de är inte kvar så länge. Någon garanti för att de är kvar mer än två år finns ju inte.

SNS skriver i sin granskning att det behövs mer fokus på utsatta grupper och lågutbildade unga, utomeuropeiska invandare och äldre arbetslösa. Den granskade rapporten visar att det är inkomstskillnad mellan den som har ett arbete och den som står utanför arbetsmarknaden. Då försvårade regeringen för de äldre när de i fjol tog bort den sänkta arbetsgivaravgiften för dem över 65 år.

Det är svårt för individen och för hela samhället när personer med 15 års arbetsliv, eller mer, kvar och framför sig hamnar utanför arbetslivet. Tänk så mycket erfarenhet och kunskap som då försvinner och går förlorad.

För att få en rörligare arbetsmarknad, där man vill omskola sig, eller vidareutbilda sig när man kommer över 50 behövs en studie- och yrkesvägledning för äldre, över 50år. Vi behöver höja pensionsåldern och få folk att arbeta längre upp i åren. För att det ska fungera måste det finnas hjälp på vägen så att individen får stöd och råd så att man vågar och väljer rätt utbildning och till vilken man skickar sin arbetsansökan.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)