Studier på deltid och a-kassa

Motion 2005/06:A386 av Britta Lejon och Berit Högman (s)

av Britta Lejon och Berit Högman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten att studera på deltid eller på distans samtidigt som man uppbär a-kassa.

Motivering

Svensk arbetsmarknadspolitik skall ge nya möjligheter till människor som blivit arbetslösa. Den så kallade arbetslinjen har varit, och är, vägledande för samhällets insatser.

Samhället har all anledning att uppmuntra och stödja arbetssökande som försöker ta tag i sin situation och på olika sätt arbetar för att arbetslöshetsperioden blir så kort som möjligt. Människor som uppbär a-kasseersättning och som samtidigt försöker hitta nya vägar till jobb, som vill bygga på sin kunskap måste stödjas betydligt bättre än idag.

Situationen idag är att olika a-kassor och arbetsförmedlingar tolkar dagens regelverk olika. Enskilda arbetssökande upplever att de inte får stöd från arbetsförmedlingen när de försöker bredda sin kompetens för att kunna söka nya jobb.

Under förutsättning att den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker jobb så måste det vara möjligt att kombinera a-kasseersättning med studier på deltid eller på distans. Dagens regelverk är inte tillräckligt klart här. Resultatet är att enskilda individers strävanden mot ny kompetens och nya jobb försvåras avsevärt.

En likartad hantering hos alla a-kassor och arbetsförmedlingar är ett måste om vi skall gå från ord till handling beträffande det livslånga lärandet och arbetslinjen.

Mot bakgrund av ovanstående ger riksdagen regeringen i uppdrag att tydliggöra regelverket kring rätten att studera samtidigt som man uppbär a-kasseersättning.

Stockholm den 27 september 2005

Britta Lejon (s)

Berit Högman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)