Subutex- och Metadonbehandling

Motion 2009/10:So372 av Mats Gerdau och Helena Bouveng (m)

av Mats Gerdau och Helena Bouveng (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behandling med Subutex och Metadon.

Motivering

Mobilisering Mot Narkotika (MOB) såg en utväg att minska överdödligheten bland opiatmissbrukare genom att öka förskrivningen av Subutex.

Överdödligheten minskade men vi fick istället en ny grupp missbrukare, nämligen de som började sin bana med just Subutex. Om man har ett dokumenterat opiatmissbruk är det relativt lätt att få Subutex utskrivet. Personer som får lagligt förskrivet Subutex blir oftast inte drogfria eller särskilt tillgängliga för arbetsmarknaden, förutom en mycket liten grupp som lyckas.

Man har idag sett att större delen av dem som får Subutex utskrivet också missbrukar preparat som bensodiazepiner och starka smärtstillande preparat. Detta korsmissbruk leder ofta till andningsstillestånd och även död. Utifrån detta perspektiv har MOB-satsningen egentligen inte varit särskilt lyckad. Enligt vissa uppgifter säljs idag mer Subutex än heroin på gatan.

Behandlingen med Subutex och Metadon bör användas mycket restriktivt, och då i syfte att gå från ett tungt heroinmissbruk via subtionsbehandling som sedan trappas av med målet total drogfrihet. Då har vi lyckats och individens möjlighet till att återkomma till arbete och bli självförsörjande ökar dramatiskt. Vi sänker dessutom de sociala kostnaderna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Mats Gerdau (m)

Helena Bouveng (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)