Svensk alkoholpolitik i EU

Motion 2007/08:So318 av Kerstin Engle (s)

av Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ytterligare intensifiera Sveriges arbete inom EU för att få striktare och högre åldersgränser för alkoholinköp och alkoholkonsumtion.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för höjningar av minimiskatten på alkohol inom EU.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska arbeta för minskade införselkvoter.1

1 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till SkU.

Motivering

Sverige har länge fört en restriktiv alkoholpolitik i syfte att minska det mänskliga lidande som följer i alkoholens spår. Tack vare denna politik med en hög alkoholskatt i kombination med alkoholmonopol och stränga åldersgränser som främsta instrument har Sverige haft en, jämfört med övriga Europa, låg konsumtion och också mindre alkoholrelaterade sociala och medicinska problem än många andra länder.

Men på senare tid har möjligheterna att föra en folkhälsobefrämjande alkoholpolitik försvagats och konsumtionen har på bara några år ökat oroväckande mycket. Därmed närmar vi oss i rask takt den europeiska nivån. Konsekvenserna därav känner vi i form av ökad alkoholism, ökat rattfylleri, mer kvinnomisshandel osv. Ja, listan kan göras lång.

Utvecklingen går utan tvekan i fel riktning, och länder inom EU sänker sina alkoholskatter för att inte tappa försäljningsandelar och skatteintäkter till grannländerna. Exempelvis sänkte Danmark sin alkoholskatt för att Tyskland hade sänkt sin.

Ännu har Sverige inte fattat något beslut om sänkt alkoholskatt. Även om försäljningen på Systembolaget har ökat under 2006 är det fortfarande så att svenskarnas spritinköp sker genom andra kanaler.

Trots att flera bra beslut har fattats om t.ex. strängare straff vid vidareförsäljning och förbud att förvara alkohol i lokaler där alkohol ej får säljas krävs fler åtgärder både på kort och på lång sikt. Langningen till ungdomar är ett mycket allvarligt problem. Minskad alkoholkonsumtion är ett måste med hänsyn till folkhälsa, risk för ökat våld i samhället och problematiken med alltfler onyktra förare på våra vägar. Därför måste vi tillsammans med övriga länder i Europa intensifiera arbetet med att verka för en höjning av de europeiska minimiskatterna på alkohol, strängare åldersgränser och en minskning av de i dag helt absurda införselkvoterna.

Stockholm den 1 oktober 2007

Kerstin Engle (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)