Svensk representation i Somalia

Motion 2007/08:U240 av Lars Johansson (s)

av Lars Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk representation i Somalia.

Motivering

Efter flera misslyckade försök att bilda en laglig regering i Somalia lyckades man med överinseende av IGAD i oktober 2004 nå en överenskommelse om återupprättande av den somaliska staten. Överenskommelsen innebar ett övergångsarrangemang under 5 år (2004–2009). Det utsedda parlamentet utsåg Abdullahi Yusuf till president. Parlamentet har också i uppgift att godkänna en regering. Regeringen leds av Ali Mohamed Ghedi. Det är en stor regering med inslag av en handfull ministrar som har varit flyktingar i Sve­rige. Detsamma gäller parlamentet som också har många ledamöter som under en tid har varit flyktingar i Sverige.

Somalias federala övergångsregering (TFG) har inledningsvis haft stora svårigheter att få kontroll över landets södra delar. Främst har det i områden i och runt Mogadishu varit väpnade konflikter som ledde till blodiga sammanstötningar mellan lokala krigsherrar och islamister och TFG:s armé med stort inslag av etiopiska styrkor. Trots dessa strider har det skett framsteg under de senaste månaderna och den säkerhetsmässiga situationen har förbättrats i Mogadishu.

I regionerna Puntland och Somaliland är det fred och det säkerhetsmässiga läget någorlunda stabilt. Där finns också regionalt självstyre med valda parlament. Somaliland anser sig dessutom vara ett eget land men utan självständighetsförklaring från Afrikanska unionen. Här har TFG-regeringen ett problem eftersom Somaliland inte accepterar övergångsregeringen. Den frågan kan bara lösas genom fredliga samtal när TFG har fått fullständigt kontroll över läget i södra Somalia.

Sverige har genom olika insatser under lång tid aktivt verkat för en demokratisk utvecklig i Somalia. Inte minst verkade Sverige via sin ambassad i Nairobi för att övergångsregeringen skulle komma till. Sida medverkar med bistånd till olika organisationers arbete med demokratiutveckling och utbildning i landet. Många somalier medverkar också i sådana projekt bl a genom att återvända från Sverige till Somalia och där arbeta som volontärer inom utbildningsverksamhet.

Sammantaget börjar nu livet återvända till ett läge där Sverige bör bli mer aktivt på plats och visa sin tydliga respekt för den somaliska staten. Kenya går nu före och öppnade sin ambassad helt nyligen i Mogadishu. Den kenyanske utrikesministern Kembi Gitura sa vid öppnandet att Kenya har spelat en viktig roll i sökandet efter fred för Somalia och att det nu är viktigt att FN och andra länder visar sitt moraliska stöd i återuppbyggandet.

Sverige bör därför följa Kenyas exempel och se över möjligheterna att öppna en svensk representation i Somalia.

Stockholm den 2 oktober 2007

Lars Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)