Svenska Höga Fjällvägen

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kostnaden för en ”Svenska Höga Fjällenväg” och tillkännager detta för regeringen.

Naturvärden, turism

Turistande ger stora värden, dels ekonomiska, dels i form av livskvalité. Sverige är inte ett av de länder som har de största turistinkomsterna. De som har det är varma länder som drar de som vill på solsemester av olika slag samt som har låga priser interna­tionellt sett. Men turismen är en stor inkomst för alla öppna länder, även om man inte är ett solparadis. Turisminkomsterna kan stimuleras genom kloka satsningar.

Svenska Höga Fjällenvägen

En turistväg i fjällvärlden, längs älv- och ådalar samt i andra pittoreska och vackra miljöer kan byggas relativt billigt. För detta ändamål kan befintliga vägar kompletteras med 5 till 15 mil ny 70-väg samt eventuellt parallellt med det cykelbana. och Från Särna upp till Tärna-Umbukta över till Höga kusten längs Vindelälven eller Ångermanälven. Sedan ned efter Höga kusten till Söderhamn. Enstaka korta avstickare kan anläggas till storslagna platser. Turen tar från en weekend till två veckor eller mer.

Exempel i andra länder

I Norge har ett liknande projekt slutförts. Det är ”Norska nationalvägar”. 18 sträckor om sammanlagt 185 mil har byggts kring norsk natur och kultur. Kända arkitekter och konstnärer har engagerats i projektet. Liknande projekt finns också i alpländerna och USA.

Ekonomiska konsekvenser

Det norska projektet kostade några hundra miljoner. Det svenska torde kunna bli billigare på grund av kortare sträckor. De turistpengar som genereras kan förväntas vida överstiga dessa belopp.

Reservbanor för flygvapnet

I samband med anläggande av nya vägar kan reservbanor för flygvapnet anläggas.

Mikael Jansson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)