Svenska institutet

Motion 2016/17:123 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att ta vara på Svenska institutets stipendiater och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska institutet bör ta fram en förteckning över vilka länder som bör prioriteras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska institutet har ett ledarskapsprogram med utländska stipendiater som får komma till Sverige. Dessa stipendiater är framtida makthavare och företagsledare som har en positiv bild och en bra relation till Sverige. Sverige utnyttjar idag inte detta potentiella nätverk. Sverigedemokraterna vill därför ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Sverige ska kunna ta vara på detta nätverk, både i diplomatiskt hänseende och från handelssynpunkt. Sverigedemokraterna vill även se att Svenska institutet tar fram en kommunikationsplan och väljer 5–10 länder som man satsar mer på.

Johan Nissinen (SD)

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-27 Granskad: 2016-09-28 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)