Svenska institutet

Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Sverige bättre ska kunna ta vara på Svenska institutets stipendiater och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska institutet bör ta fram en förteckning över vilka länder som bör prioriteras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska institutet har ett ledarskapsprogram där utländska stipendiater får möjlighet att komma till Sverige. Dessa stipendiater är framtida makthavare och företagsledare i sina hemländer som förmodas ha en positiv bild av och en bra relation till Sverige. I detta nätverk finns en potential som idag inte nyttjas fullt ut. Sverigedemokraterna vill därför ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Sverige bättre ska kunna ta vara på detta nätverk, både ur ett diplomatiskt och ett handelspolitiskt perspektiv. Vi vill även ge Svenska institutet i uppdrag att ta fram en förteckning över vilka länder som bör prioriteras.

Johan Nissinen (SD)

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)