Svenska kyrkan i Sankt Petersburg

Motion 2007/08:U275 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige låter svenska kyrkan i Sankt Petersburg bli en gudstjänstlokal igen och därmed ger upp sina ambitioner att i strid med rysk uppfattning upprätta ett kulturcentrum i lokalen.

Motivering

Sedan 1600-talets stormaktstid har en svensk minoritetsgrupp i Sankt Petersburg regelbundet mötts för gudstjänster i Svenska Katarina församling. Trots att Sankt Petersburg endast under en kortare tid var en svensk stad har den svenska enklaven fortlevt. Vid tiden för den ryska revolutionen 1917 räknade Katarina församling 8 000 medlemmar som möttes i en kyrkobyggnad uppförd 1860. Revolutionen medförde emellertid att de flesta flydde landet. Kyrkan beslagtogs av den sovjetiska staten som inrättade en statlig sportskola i lokalerna.

I samband med Sovjetunionens fall återlämnades kyrkan av de ryska myndigheterna. Flera andra konfiskerade kyrkor i Sankt Petersburg har sedan dess genomgått restaurering och kan nu fungera som levande gudstjänstlokaler och viktigt kulturarv.

För den svenska kyrkan har emellertid utvecklingen varit komplicerad. Svenska myndigheter anslog i samband med ett statsbesök av Göran Persson pengar från Östersjömiljarden för att upprätta ett svenskt kulturcenter i lokalen. Planerna på ett kulturcenter blev dock en konfliktkälla med de ryska myndigheterna som endast vill se religiös utövning i lokalerna.

Sedan tio år har en segsliten förhandling ägt rum mellan svenska och ryska myndigheter. Mittemellan står den svenska församlingen. Initialt fick församlingen endast tillgång till en del av lokalerna, sedan 2005 äger man denna del och förvaltar resten. Församlingslivet blomstrar men lider av ett stort renoveringsbehov. För att slippa den segslitna konflikten har församlingen sagt upp sitt avtal om kulturcenter med Utrikesdepartementet, något som UD inte vill kännas vid.

För närvarande har UD positionen att kyrkan ska användas som kulturcenter, församlingen vill att kyrkan ska vara gudstjänstlokal och de ryska myndigheterna är trötta på de svenska propåerna. Utrikesdepartementet är bundet av sitt direktiv om ett kulturcenter men riskerar att i förlängningen få som de vill, vilket i Putins Ryssland skulle innebära en evakuering av de troende från lokalen. UD bör överlåta åt församlingen själv att restaurera sin kyrka och erkänna uppsägningen av avtalet om ett kulturcenter.

Stockholm den 28 september 2007

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)