Svenskt medborgarskap

Motion 2013/14:Sf334 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag som underlättar att återfå och behålla svenskt medborgarskap.

Motivering

Idag bor ca 550 000 svenskar utanför Sverige i ca 140 länder. Varje år flyttar ca 50 000 personer ut, varav runt 20 000 är födda i Sverige. Detta ska jämföras med den årliga återflytten av svenskar på i runda tal 18 000 personer. Den största invandrargruppen är således utlandssvenskarna. I snitt bor personerna utomlands i fyra år, men självklart kan det bli längre perioder. Före den 1 juli 2001 var den svensk som sökte medborgarskap i annat land tvungen att avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Därefter godkänner Sverige dubbla medborgarskap.

Efter det att Sverige öppnade för dubbelt medborgarskap öppnades även ett fönster för alla dem som tidigare avsagt sig svenskt medborgarskap att återfå detta. Det fönstret var dock väldigt begränsat i tid och för många hann inte informationen fram förrän det hade stängts igen. Här bör alla som före 2001 avsagt sig medborgarskapet ha rätt att med enkelhet återfå sitt svenska medborgarskap, utan de regler som krävs vad gäller vistelse m.m.

Detta aktualiserar frågan om hur vi kan stärka och ta vara på den vilja som finns hos många utflyttade att behålla kontakten med Sverige och få känna sig som medborgare i sitt gamla hemland. En kontakt som också kan vara viktig för återflytt men inte minst för att vara ambassadör i sitt andra hemland.

Särskilt knepigt blir det för barnen som föds av svenskar utomlands och som växer upp som svenska medborgare men förlorar medborgarskapet med automatik vid 22 års ålder. I dagens globala livsmiljö är det ett märkligt regelverk att den som fyller 18 år måste begära att få behålla det medborgarskap man är född och uppväxt med senast då man fyller 22 år för att inte förlora detsamma. Sverige borde välkomna fler medborgare och även välkomna att svenska medborgare som söker annat medborgarskap behåller det svenska. Dubbelt medborgarskap är en möjlighet för Sverige och för den enskilde som bör värnas. Ingen svensk medborgare bör av lagstiftningens automatik berövas medborgarskapet, men självklart ha rätt att avsäga sig detsamma.

Regeringen bör återkomma med förslag som förändrar dagens system i enlighet med intentionerna i denna motion.

Stockholm den 1 oktober 2013

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)