Sverige i Europa

Motion 1990/91:U505 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1990/91:U505

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Sverige i Europa

1. Det historiska beslutet

Onsdagen den 12 december 1990 fattades ett för Sverige
historiskt beslut. Med röstetalet 288 mot 21 beslutade
Sveriges riksdag att Sverige skall ansöka om medlemskap i
de europeiska gemenskaperna, EG. Folkpartiet liberalerna
har varit pådrivande för att detta steg skall tas och
välkomnar självfallet att de fyra stora partierna nu står
bakom det.

Enligt vår mening bör en medlemsansökan inlämnas
under 1991. Det är rimligt att svenska folket får ta ställning
till ett EG-medlemskap i en folkomröstning. Vi förordar att
en sådan hålls i samband med riksdagsvalet 1994 då svenska
folket bör få säga ja eller nej till det färdigförhandlade
medlemskapsavtalet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)