Sverige i Europa

Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2002/03:U323

av Bo Lundgren m.fl. (m)

Sverige i Europa

1 Sammanfattning

EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet när EU nu står inför en avgörande förnyelse. EU:s framtidsdebatt är en debatt om framtiden också för Sverige.

Utvidgningen av EU är i dag den viktigaste uppgiften för unionen. Sverige måste driva på så att EU följer sin tidtabell som innebär medlemskap år 2004 för de kandidatländer som uppfyller medlemsvillkoren. Sverige skall dessutom verka för att deras EU-medlemskap blir fullständigt, bl.a. vad gäller människornas fria rörlighet.

Genom att Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)