Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:1615

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Trygga samhällen

Säkrare närvaro för blåljuspersonal i bostadsområden

Nationell handlingsplan för trygga bostadsområden

BID-samverkan för trygghetssamordning

Använd metoden CPTED i stadsbyggnadsprocessen

Kostnadsfri karttjänst för ökad trygghet och företagande

Invandring och bostadsmarknaden

Minska, för att på sikt ta bort, asylsökandes möjlighet till ett eget boende

Inget kommuntvång för mottagande av migranter eller förtur i bostadskön

Avskaffa undantag i plan- och bygglagen för asylboenden

Stärk bostadsrättsföreningarna vid kommunala bostadsköp

Kulturbyggnadsmiljöer

Offentlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)
Behandlas i betänkande (15)