Sverigedemokraternas integrationspolitik – med fokus på anpassning, självförsörjning och frihet under ansvar

Motion 2021/22:3704 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3704

av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

Sverigedemokraternas integrationspolitik – med fokus på anpassning, självförsörjning och frihet under ansvar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner förslaget till mål för politikområdet integrationspolitik (avsnitt 3.1).

Riksdagen godkänner förslaget till inriktning för politikområdet integrationspolitik (avsnitt 3.2).

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffade av lönesubventioner och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om frihet under ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompensation för kommunerna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)