Sveriges förhållande till Eritrea

Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)

av Arhe Hamednaca m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta upp brister på respekt för de mänskliga rättigheterna med företrädare för Eritrea och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör agera för att EU tar fram en gemensam kraftfull strategi för att stimulera och stödja en demokratisk utveckling i Eritrea där landet kan styras av en folkvald regering och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på Eritreas regering att upphöra med indrivning av den s.k. diasporaskatten i Sverige och följa FN:s resolution 2023 (2011) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Eritrea är ett fattigt land som i det närmaste helt saknar demokrati. I en cirka 500 sidor lång rapport från FN konstateras systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna med godtyckliga gripanden, avrättningar, försvinnanden, tortyr i en omfattande skala och slavliknande förhållanden för de som tvingas genomgå en militärtjänst som aldrig tar slut.

Eritreas brott mot de mänskliga rättigheterna är i Sverige kanske främst uppmärksammat genom det orättfärdiga fängslandet av den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak som suttit fängslad sedan september 2001. Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2015 har Eritrea minst pressfrihet av alla nationer i världen, till och med mindre än Nordkorea.

Eritrea är ett av de länder där flest människor flyr ifrån. På senare år har antalet eritreanska flyktingar ökat. Människor flyr undan förtryck, umbäranden och en militärtjänstgöring utan slut. Den repressiva situationen i det ganska lilla landet har lett till att Eritrea, tillsammans med Syrien, är de två länder som flest medborgare flyr från över Medelhavet. Det beräknas att omkring 5 000 eritreaner varje månad flyr landet. FN beräknar att det förra året fanns 360 000 eritreaner på flykt från sitt hemland.

Landet fortsätter att förtrycka och trakassera sina medborgare även efter att de lämnat Eritrea, bl.a. genom en tvångsmässig skatt som den eritreanska regimen kräver även av svenska medborgare. De pengarna bidrar till att förlänga livet på den repressiva regimen. Sverige måste markera mot den ”diasporaskatt” som den eritreanska regimen på olika sätt försöker samla in från exileritreaner.

Genom stöd till terrorgruppen Al-Shabab, gränstvist med grannländerna Djibouti, Yemen och Etiopien agerar Eritrea aktivt för att underblåsa konflikter vid Afrikas horn. Sverige bör agera för att EU tar fram en gemensam kraftfull strategi mot regimen i Eritrea.

 

Arhe Hamednaca (S)

 

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Shadiye Heydari (S)

Kerstin Nilsson (S)

Leif Nysmed (S)

Mathias Tegnér (S)

Lawen Redar (S)

Petter Löberg (S)

Hillevi Larsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)