Sveriges jobbskaparbudget

Motion 2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2015/16:3223

av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Sveriges jobbskaparbudget

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1.Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre

2.Utsikter för svensk ekonomi

Långsam internationell återhämtning

Goda utsikter i Sverige, som dämpas av strukturella problem på arbetsmarknaden

Osäkerheter i regeringens prognos

3.Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Risker för svensk ekonomi och statsfinanser

Regeringens åtgärder leder till långsiktigt högre arbetslöshet

Politik som slår mot svensk konkurrenskraft

4.Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Fortsatt ansvar för svensk ekonomi

Utgiftstakets nivåer 2015–2019

Fler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-11 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)