Sveriges representation för Libanon

Motion 2007/08:U321 av Nils Oskar Nilsson (m)

av Nils Oskar Nilsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att flytta Sveriges representation avseende Libanon från Damaskus till Nicosia.

Motivering

För ett antal år sedan stängdes den svenska ambassaden i Beirut, Libanon. Uppgifterna övertogs av vår ambassad i Damaskus, Syrien. Efter libanesiska och internationella påtryckningar tvingades Syrien att efter 29 års ockupation militärt dra sig tillbaka från Libanon våren 2005. Syrien har dock kvar ett stort inflytande över landets politik och utveckling. Libaneserna är splittrade i sitt förhållande till Syrien. Vissa grupper är mycket negativa medan andra vill ha en fredlig och positiv relation till grannlandet. Dessa motsättningar förvärras av ett antal brutala mord på ledande politiker och opinionsbildare med en negativ inställning till Syrien.

Sverige och det internationella samfundet bör aktivt och långsiktigt stödja ett självständigt Libanon och en fredlig utveckling i regionen. En tydlig signal om Sveriges stöd skulle vara en starkare svensk närvaro i form av en svensk ambassad i Beirut. Libanesiska medborgare skulle härigenom slippa att vända sig till vår ambassad i Damaskus, den forna ockupationsmaktens huvudstad.

Utrikesförvaltningens ekonomi kanske inte medger detta i dagsläget. Mot bakgrund av att Cypern numera är medlem av Europeiska unionen och att Sverige öppnat en ambassad i Nicosia, skulle ett steg i rätt riktning kunna vara att överflytta uppgifterna avseende Libanon från ambassaden i Damaskus till Nicosia. Detta skulle både praktiskt och mentalt förenkla och underlätta libanesiska medborgares relationer till Sverige och även närma Libanon till EU.

Stockholm den 27 september 2007

Nils Oskar Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)