Sveriges roll i Europeiska unionen

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2018/19:2040

av Jan Björklund m.fl. (L)

Sveriges roll i Europeiska unionen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i EU och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU ska väcka talan mot länder som inte genomför EU-rätten i tid och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brexitförhandlingarna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast ska införa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)
Behandlas i betänkande (27)