Sveriges undersköterskor förtjänar långsiktighet

Motion 2020/21:842 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till långsiktiga insatser för äldreomsorgen och dess personal och omsorgen av våra äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som idag bor på landets äldreboenden är samma personer som lagt grunden för det unika välfärdsland som Sverige är idag. Dessa hjältar, som genom hårt arbete och strä­van byggt vårt land, förtjänar en vård och omsorg av världsklass på ålderns höst.

Det är delvis en fråga om resurser, och på den punkten är det utmärkt att den social­demokratiskt ledda regeringen har tillfört ökade medel till landets kommuner och regio­ner. Det är också bra att regeringen under förra mandatperioden sjösatte en utredning som ser över hur undersköterskor kan ges högre yrkesstatus – genom att göra yrket till ett legitimationsyrke.

Men bortom frågan om välfärdens finansiering och yrkeslegitimation finns även andra viktiga parametrar att ha i åtanke när det kommer till att förbättra dagens äldre­omsorg. Det är något som blivit mycket tydligt under coronapandemin när många äldre drabbats hårt av covid-19. Nu har regeringen infört ett äldreomsorgslyft, vilket är mycket bra. Men detta får inte bli en tillfällig lösning under pandemin.

Den som jobbar inom svensk omsorg måste ges goda utvecklingsmöjligheter inom sitt yrke, inte minst i takt med att arbetet blir alltmer komplext av det faktum att många äldre med omsorgsbehov idag också är multisjuka. Det behövs bättre arbetsmiljö, fler kollegor och tid för introduktion och kompetensutveckling, men även mer tid för de äldre. Att bara kunna sitta ner och ta en kopp kaffe och småprata en liten stund är oer­hört värdefullt.

Därför behöver vi se över möjligheten till långsiktiga insatser och åtgärder för de som arbetar inom äldreomsorgen och för våra äldre. Detta är angeläget och inte en dag för sent både för personalens och för våra äldres bästa.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)