Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Motion 2021/22:3954 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3954

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Inkomstbeskattning

Skattesystemet

1. Konkurrenskraftig inkomstbeskattning

2. Inkonsekventa skatteskillnader

3. Beskattning av svenska sjömän

Avdrag

4. Flerbarnsavdrag

5. Sparande och överskuldsättning

6. Rut och rot

7. Kontroll av reseavdragen

Mervärdesskatt

8. Momssatser

9. Välfärden

10. Näringslivet

11. Kultursektorn

Punktskatt

Energi

12. Konkurrenskraftig energibeskattning

13. Beskattning av datalagring

Transport

14. Punktskatter på transporter, resor och avstånd

15. Flygskatt

16. Bonus malus

17.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (53)