Synliggör brottstyper

Motion 2019/20:1085 av Ola Möller (S)

av Ola Möller (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kodifiering av olika brottstyper och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns många sektorer och branscher som är särskilt utsatta för brottslighet. Många gånger är det svårt att få en överblick över hur brottsligheten ser ut eftersom inte alla brott kodas utifrån vad det är för sammanhang som brottet har begåtts i. Ett sådant exempel är brott mot företag som hanterar djur. Detta får till konsekvens att brotten som begås mot till exempel köttproducenter eller pälsfarmare blir mer svårutredda. Slumpen avgör många gånger om ett brott blir uppklarat eller ej. Det blir också svårare för beslutsfattare och myndigheter att få ett grepp om hur en viss typ av brottslighet ser ut och hur vanligt förekommande den är. Att införa mer kodifiering av olika brottstyper vore ett bra sätt att dels ge polisen bättre verktyg för uppklarandet av brotten. Dels vore det en fördel för statistiksammanställningen och därmed ett förbättrat underlag för beslutsfattande.

Ola Möller (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)