Syskonförtur i kommunala skolor

Motion 2020/21:2421 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)

av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att även kommunala skolor ska kunna tillämpa syskonförtur som urvalsgrund vid placering av elever och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla barn ska få tillgång till god utbildning i trygg skolmiljö. Att föräldrar och barn kan ha möjligheten att önska vilken skola de ska gå till och välja mellan bra skolor med olika pedagogiska inriktningar eller profiler kan innebära en viktig frihet för många av våra invånare.

Att få gå i samma skola som sina syskon kan bidra till ökad trygghet, igenkänning och bättre utbildning. Det innebär också en förenkling i vardagen för många föräldrar och barn. Att behöva hämta och lämna barnen på olika skolor eller att syskon inte tillsammans skulle kunna ta sig mellan skolan och hemmet skapar ofta stor frustration i vardagen för många familjer.

Idag erbjuds syskonförtur av fristående skolor, men inte av kommunala skolor. Det ger kommunala skolor sämre möjligheter att erbjuda en bra skola för många barn­familjer.

Dessutom skapar det oro och stress för familjer som inte vet om barnen kommer att kunna gå i samma skola. För de familjer som drabbas av att barnen inte får gå i samma skola kan det innebära förlorad arbetstid, otrygghet för barnen och ett livspussel som blir svårt att få ihop.

I den statliga utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” som presenterades i april 2020 presenteras förslag på ändrade skolplaceringsbestämmelser. Utredningen anser att det ska vara tydligt att kommuner ska kunna använda syskonförtur vid placering av elever och föreslår därför att detta ska kunna utgöra en urvalsgrund vid kommunala skolenheter.

Att tillämpa syskonförtur som urvalsgrund underlättar familjers vardag och det kan utgöra en trygghet för framför allt yngre syskon att kunna gå på samma skola som äldre syskon. Syskonförtur underlättar också kontakten mellan hem och skola, vilket kan vara av särskild vikt för elever med studiemässiga eller sociala problem. Utredningen påpekar att syskonförtur inte har några uppenbara konsekvenser för en skolas sociala sammansättning och påverkar skolsegregationen i ytterst liten utsträckning.

Det bör övervägas att förverkliga utredningens slutsatser snarast möjligt då de vardagliga vinsterna för barnfamiljer är av stor betydelse.

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Alexandra Völker (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)