Sysselsättning, tillväxt, trygghet och välfärd

Motion 2012/13:Fi219 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2012/13:Fi219

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Sysselsättning, tillväxt, trygghet och välfärd

SD100

1 Innehållsförteckning

2 Med ansvar för Sverige 6

2.1 Våra viktigaste satsningar 7

2.1.1 Det ska löna sig att arbeta 7

2.1.2 Det ska löna sig att anställa 7

2.1.3 Utbilda för arbetsmarknaden 8

2.1.4 Tillväxt genom infrastruktur 8

2.1.5 Krafttag mot brottsligheten 9

2.1.6 En återupprättad försvarsförmåga 9

2.1.7 Gemensamma trygghetsförsäkringar 10

2.1.8 En sjukvård i världsklass 10

2.1.9 Stärkta pensioner 11

2.1.10 Ökad hjälp till världens flyktingar 11

2.1.11 Höjda säkerhetsmarginaler 11

3 Förslag till riksdagsbeslut 12

4 Det ekonomiska läget 12

5 Budgetutrymmet 14

5.1 Sammanfattning 14

5.1.1 Invandring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)