Ta bort undantaget från kravet på innehållsförteckning för vin

Motion 2021/22:1330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S)

av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort undantaget från kravet på innehållsförteckning för vin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många viner innehåller rader av tillsatser som inte behöver redovisas för konsument­erna.

Det finns idag ett 60-tal olika godkända tillsatser som får användas i vanligt vin och ett 40-tal i ekologiskt vin, utan att det redovisas. Det är till och med förbjudet att skriva ut vad vinet innehåller. Sulfiter är det enda ämne som måste deklareras på etiketten eftersom det är ett allergent ämne.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om vilka tillsatser som bör redovisas på vinflaskor i framtiden. Systembolaget avvaktar nya direktiv men det är dock osäkert när de kan bli verklighet.

Det borde vara en självklarhet att vinproduktionen är transparent och konsumenter får tillgång till informationen.

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

Linus Sköld (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)