Ta hem bortförda barn och unga vuxna

Motion 2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bortförda barn och ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett stort mörkertal när det kommer till hur många barn och unga vuxna som blivit bortförda utanför Sverige och där de tvingas gifta sig. Sedan 2014 då Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck inrättade en stödtelefon har det inkommit 79 ären­den om bortförda personer, varav 61 av dem var under 18 år.

Sverige är ett av världens mest trygga länder, men tyvärr sviker samhället gång på gång våra hedersutsatta barn och vuxna. Vi har världens första feministiska regering och vårt parti har länge kämpat mot förtrycket av människor på botten av vårt samhälle. Därför är det en självklarhet för oss att driva en sådan viktig feministisk fråga.

Vi kan dra stora lärdomar av Storbritannien och Norge som redan har statliga verk­samheter och modeller kring hur man tar hem bortförda barn och vuxna som gifts bort mot sin vilja. Sverige har resurser och diplomatiska samt bilaterala relationer med många av världens länder. Det finns inget hinder för den svenska staten att utse förslagsvis Utrikesdepartement att försöka ta hem de bortförda barn och vuxna som gifts bort mot sin vilja.

Redan nu finns det ideella krafter som arbetar med detta men ofta räcker deras resurser inte till. Om de kan göra detta så kan även Sverige utföra samma åtgärder men med mycket större resurser.

Sverige har ett internationellt rykte och en tradition av att stå upp för humanitära rättigheter. Vi som humanitär stat måste fortsätta vårt gedigna arbete mot hederskulturen. Nyligen stiftade man den nya lagen om totalt förbud mot utländska barnäktenskap. Vi har kommit långt i vår jämställdhets- och jämlikhetskamp men vi måste fortsätta kämpa för de hedersutsatta.

Sultan Kayhan (S)

Dag Larsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)