Taxfreeinköp

Motion 2007/08:Sk281 av Agneta Gille och Krister Örnfjäder (s)

av Agneta Gille och Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ankomsthandel vid våra flygplatser.

Motivering

I samband med flygresor är handeln betydande och växande vilket ger intäkter till flygplatsen. Genom dessa intäkter kan flygplatsen hålla lägre avgifter för flygbolagen för deras användning av infrastrukturen. Resenären får detta till del av större utbud och bättre service.

Köpvanorna i samband med flygresor styrs fortfarande av föreställningen om den gamla taxfreebutiken med ett utbud av alkohol, tobak, kosmetika och konfektyr.

En stor del av flygresenärerna köper alkohol i utländska flygplatsbutiker trots att detta ofta inte ställer sig särskilt ekonomiskt fördelaktigt.

Det uppstår idag ett onödigt transportarbete när en vara som kan köpas vid hemkomsten köps på avreseorten. De volymer som säljs inom chartertrafiken packas dessutom i Sverige före avresan och flyger Sverige–destinationsorten tur och retur. I ett läge när stora ansträngningar görs att agera klimat- och miljövänligt bör allt onödigt transportarbete undvikas. Ankomsthandel är ett litet steg i rätt riktning.

De svenska exportbutikerna har en låg andel av den totala alkoholförsäljningen i samband med flygresor. Detta beror sannolikt framförallt på de svenska försäljningsrestriktionerna som bara medger handel för avresande till destination utom EU. Sverige är numera det enda EU-land som inte tillåter försäljning av beskattad alkohol och tobak i samband med flygresor inom unionen. I våra nordiska grannländer Danmark, Island och Norge kan alla resenärer oavsett destination handla både vid avresa och vid ankomst. I Finland är handeln öppen för alla avresande oavsett destination.

Den svenska exportbutiken konkurrerar närmast med export/taxfreebutiker på andra flygplatser samt med den försäljning som bedrivs ombord på flygplanen. De strikta regler för framför allt alkoholförsäljning som idag gäller på svenska flygplatser får anses som en allvarlig konkurrensnackdel för de svenska flygplatsbutikerna och flygplatserna. De förlorar i attraktionskraft när de inte får sälja en viktig varugrupp till alla.

Kundundersökningar visar också att framför allt alkoholförsäljningen driver annan försäljning och därigenom bidrar till bättre lönsamhet för butiken. När svenska konsumenter väljer att köpa alkohol på flygplatser i våra grannländer förlägger de också sina inköp av kosmetika och choklad där. Detta påverkar självklart lönsamheten för de svenska butikerna.

Vi anser därför att resenärerna måste ges möjlighet att handla alla förekommande varor vid såväl ankomst som avresa. Detta är ett förslag som skulle öka de svenska skatteintäkterna genom att en större del av dessa varor skulle köpas på svenska flygplatser i stället för på utländska, något som gynnar den svenska flygindustrin. Exportbutikerna har idag rutiner för att kontrollera resenärernas destinationsort i samband med försäljning och säkerställa att rätt skatt utgår på varan. Detta görs elektroniskt och hela förfarandet är enkelt att kontrollera. I exportbutiken dokumenteras också all försäljning av alkohol på liknande sätt som på Systembolaget. Butikerna har dessutom möjlighet att genomföra den ålderskontroll som försäljning av alkohol och tobak kan kräva.

Stockholm den 27 september 2007

Agneta Gille (s)

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)