Taxfreeköp på ankomstflygplats

Motion 2005/06:Sk278 av Bengt-Anders Johansson (m)

av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om taxfreeköp på ankomstflygplats.

Motivering

Vid samtliga flygningar från andra länder med slutdestination i Sverige medförs betydande kvantiteter av öl, vin och sprit. Detta medför i sin tur att onödig vikt skall transporteras i luften på det mest kostsamma transportsättet med negativa miljökonsekvenser som följd. Passagerarna och flygande personal utsätts för onödiga risker i händelse av brand eftersom sprit är en brandfarlig vätska. Dessutom skall passagerarna ofta under stress och ivrigt bärande forsla den inköpta ransonen genom flygterminaler, gater, kontroller och in i och ut ur flygplan.

Kan man i stället köpa ransonen på ankomstplatsen i Sverige kan det ske utan miljökonsekvenser och ökade fraktkostnader. Dessutom finns det då möjlighet att denna verksamhet stannar i Sverige med dit hörande positiva effekter i form av arbetstillfällen m.m. Passagerarna skulle dessutom kunna köpa sin ranson i lugn och ro med mindre besvär.

I den mån Sverige av överenskommelse med andra länder eller på annat sätt är förhindrat att genomföra detta bör uppdrag till regeringen lämnas för att förhandla fram en lösning i motionens syfte.

Svenskarnas intresse för att handla taxfree är välbekant och i högsta grad förståeligt med tanke på de svenska alkoholskatterna. Det enklaste sättet att åstad­komma en förändring är naturligtvis att sänka den svenska alkoholskatten. Detta kommer sannolikt inte att låta sig göras inom överskådlig tid. I det fall en sänkning kommer till stånd kommer den inte att nå nivåer där taxfree blir ointressant. Därav följer att motionens syfte kommer att ha relevans även i framtiden.

Stockholm den 26 september 2005

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)