Taxfreeköp på ankomstflygplats

Motion 2007/08:Sk393 av Bengt-Anders Johansson (m)

av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om taxfreeköp på ankomstflygplats.

Motivering

Vid samtliga flygningar från andra länder med slutdestination i Sverige medförs betydande kvantiteter av öl, vin och sprit. Detta medför i sin tur att onödig vikt skall transporteras i luften på det mest kostsamma transportsättet med negativa miljökonsekvenser. Passagerarna och flygande personal utsätts för onödiga risker i händelse av brand eftersom sprit är en brandfarlig vätska. Dessutom skall passagerarna ofta under stress och ivrigt bärande forsla den inköpta ransonen genom flygterminaler, gater, kontroller och in i och ut ur flygplan.

Kan man i stället köpa ransonen på ankomstplatsen i Sverige kan det ske utan miljökonsekvenser och ökade fraktkostnader. Dessutom finns det då möjlighet att denna verksamhet stannar i Sverige med dit hörande positiva effekter i form av arbetstillfällen m.m. Passagerarna skulle dessutom kunna köpa sin ranson i lugn och ro med mindre besvär.

I den mån Sverige av överenskommelse med andra länder eller på annat sätt är förhindrat att genomföra detta bör uppdrag till regeringen lämnas för att förhandla fram en lösning i motionens syfte.

Stockholm den 2 oktober 2007

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)