Teknik slår politik alla dagar i veckan

Motion 2020/21:314 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att genomlysa svensk lagstiftning och göra den teknikneutral och målstyrd i stället för teknikstyrd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den tekniska utvecklingen är snabbare än någonsin. Om någon för 15 år sedan sagt att du kan prata med vem du vill i hela världen och dessutom se personen samtidigt, läsa all världens tidningar och ha en mycket stor del av världens samlade kunskap 20 sekunders sökning bort och att detta kostar dig 199 kr i månaden, hade du nog skrattat åt personen. Allt det är verklighet idag. Teknikutvecklingen går i en rasande fart, och det är en stor hjälp i allt från klimatutmaningar till hälsofrågor och säkerhetsproblem.

Problemet är bara att vår lagstiftning inte hängt med. Mycket av de lagar och regler vi har styr fortfarande efter vilken teknik som får användas, inte syftet med användning­en. Nyligen blev inte bara drönare utan även självutlösande kameror och selfiepinnar olagliga över en natt, efter ett domstolsutslag. Domen baserades på en lagstiftning från 70-talet, då ingen hade räknat med att vi skulle ha små flygande farkoster som kunde fota saker från hög höjd. Om lagstiftningen istället hade varit målstyrd och skriven för att människors integritet inte ska bli kränkt av fotografering hade problemen aldrig uppstått. Nu görs skillnad på om det är en människa eller maskin som håller i kameran, vilket blir helt orimligt.

Ett annat exempel är från bilbranschen. Det finns regler som säger att alla bilar måste vara utrustade med sidospeglar för att föraren ska ha uppsikt bakåt. Dessa speglar är bra, men skapar också en död vinkel där föraren har svårt att se. Med teknikutveck­lingen finns kameror som kan fånga upp samma vinklar, men även öka säkerheten genom att filma i ”döda vinkeln”. Att ersätta speglarna är dock fortfarande inte tillåtet, trots att tekniken erbjuder minst lika hög säkerhet.

Genom att slopa sidospeglarna går det dessutom att i ett slag slopa vindmotståndet radikalt och därmed bränsleförbrukningen i en fossilbil. En elbil kan på samma sätt öka räckvidden. Det talas om siffror på runt 5 procents förbättring, vilket vore en rejäl för­bättring. På en bil är det bara hjulhusen som skapar mer luftturbulens än sidospeglarna, och att plocka bort sidospeglarna vore en rejäl miljövinst.

Det finns otaliga exempel på där vår lagstiftning är skriven utifrån detaljerade tek­niska aspekter som snabbt kan bli föråldrade. Det är ett hot mot Sverige som innova­tionsnation och bromsar våra möjligheter att utvecklas. Det skapar onödiga hinder och kostar både tid, pengar och miljö. Istället bör vi gå mot en lagstiftning som preciserar vilket mål som ska vara uppfyllt. Det kan vara integritet, säkerhet, energieffektivisering eller något annat. Precis som vi inte ska jaga resenärerna utan utsläppen måste vi här sluta jaga tekniken och istället fokusera på vad det är vi vill att lagstiftningen ska uppnå. Att genomlysa all svensk lagstiftning på detta sätt är självklart ett enormt jobb, men om det inte påbörjas riskeras vår ställning som föregångare på många områden, och otaliga jobb hotas. Med en målstyrd lagstiftning skapar vi istället stora möjligheter i teknik­revolutionen inom många områden och kan locka utveckling av spjutspetsteknik till Sverige.

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)