Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en telefonsupport för personer med funktionsnedsättning och äldre som har svårigheter att använda internet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

År 2015 redovisade Internetstiftelsen i Sverige att antalet som står vid sidan om

informationssamhället är cirka 850 000 personer. Internet fortsätter att spridas till allt fler men spridningstakten minskar för varje år. Offentliga organisationer vill kommunicera digitalt på allt fler områden med medborgarna. Vem ansvarar för att de som inte kan hantera internet får hjälp och stöd?

Tillgång till information kan ses som en mänsklig rättighet och dagens exkludering av en stor grupp medborgare blir därmed en demokratifråga. Internet har en självklar roll i dag och en stor del av informationen sprids genom olika kanaler på nätet.

Samtidigt som utveckling för med sig mycket positiva fördelar, är det samtidigt en risk om också kommuner och landsting/regioner enbart använder sociala medier för att tala med sina invånare.

Ca 70 procent av de som har en funktionsnedsättning är äldre personer. Äldre eller personer med funktionsnedsättning tillhör några av de som kan vara drabbade. Om man vill göra något åt detta kan man tänka sig flera olika typer av åtgärder.

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (som idag heter Myndigheten för delaktighet) drev ett telefonsupportprojekt som vände sig till datorovana äldre och personer med funktionsnedsättning i ett antal kommuner. Med hjälp av teknik där man kunde styra datorn på distans lyckades man lösa problemen i mer än 90 procent av samtalen. Post- och telestyrelsen utvärderade projektet och utvärderingen visade på stora vinster för samhället. Det finns behov av den här typen av telefonsupport inom såväl kommuner, landsting som myndigheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Personer som inte är bekväma med digital teknik kommer inte kunna använda sig av allt fler tjänster som erbjuds digitalt. I ett inkluderande samhälle är det därför rimligt att det finns telefonsupport för personer med funktionsnedsättning och äldre som har svårigheter att använda internet.

Sultan Kayhan (S)

Anders Österberg (S)

Emanuel Öz (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Mattias Vepsä (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)