Televisionens tillgänglighet för synskadade

Motion 1998/99:Kr251 av Birgitta Sellén och Marianne Andersson (c)

av Birgitta Sellén och Marianne Andersson (c)
Vi tittar mycket på TV i vårt land, två timmar per dag i
genomsnitt. Synskadade är inget undantag. De vill också
kunna följa med i nyhets- och dokumentärprogram,
underhållning och film.
Många synskadade har tillräckliga synrester för att kunna se TV-bilden,
men inte tillräckligt god syn för att samtidigt kunna läsa textremsan.
Synskadade behöver en speciell ljudkanal, där textremsan kan läsas upp.
Tekniken finns redan. I ett EU-projekt, Audetel, har man utvecklat en
särskild mottagare som kopplas till TV:n. Via den kan man höra den upplästa
textremsan och de namnskyltar som visas i rutan.
Syftet med Audetel är i första hand en syntolkning av TV-program, att
måla verbala bilder av vad som händer i rutan.
Det är inte bara synskadade som behöver få textremsan i TV uppläst.
Andra målgrupper är personer med läs- och skrivsvårigheter eller vissa typer
av afasi.
Flera europeiska länder, USA och Japan har sedan början av 1980-talet
haft en särskild ljudkanal i TV för synskadade. Många andra medier är idag
tillgängliga för synskadade, t ex dagstidningar finns som taltidningar.
Enligt beräkningar skulle kostnaderna för Audetel täckas om ytterligare ett
tusen hushåll betalade sin TV-licens.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om TV:s tillgänglighet för synskadade.

Stockholm den 22 oktober 1998
Birgitta Sellén (c)

Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)