TEN-status för E12

Motion 2010/11:T216 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ansöka om TEN-status för Europaväg 12.

Motivering

I dag kan man resa mellan Helsingfors och Mo i Rana på Europaväg 12. På ungefär hälften av vägsträckan befinner man sig på svenskt territorium genom Västerbotten. I Sverige kallas E12 för Blå Vägen då den följer Umeälven en stor del av sin sträckning. Närheten till den spännande regionen Tammerfors–Helsingfors, den förlängda kopplingen till S:t Petersburg och sedan de baltiska staterna mot Polen, utgör stora möjligheter till utveckling för vår svenska del av detta stråk i ett Europa som mer och mer utvecklas i även östvästlig riktning.

I Norge byggdes under 2007 en tunnel under Umskaret för att säkra den norska delen av E12 mot transportavbrott på grund av snöhinder.

E12 har sett stora investeringar på finsk sida under 1990-talet. På betydande sträckor till sammanlagt 200 km har vägen rustats till motorväg mellan Tammerfors och Helsingfors, men även den övriga vägsträckan har rustats upp. I Finland har E12 s.k. TEN-status, något som vägen saknar i Sverige. TEN står för Trans-European Networks och föddes som idé på 80-talet som en del av tanken på en fri och öppen marknad i Europa. Ett stort antal objekt av gränsöverskridande klass i Europa har blivit möjliga genom den EU-finansiering som TEN-status innebär.

Det skulle få stor betydelse om E12 fick klassning som TEN-stråk även för den svenska delen. I Västerbotten är stödet för denna uppfattning starkt. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen uppvaktat både den förra och den nuvarande regeringen i ärendet. I den långsiktiga infrastrukturplanen 2010–2021 som presenterades under förra mandatperioden ges emellertid inte något besked huruvida Sverige ska ansöka om TEN-status.

De resurser som skulle frigöras för E12 vid en TEN-klassning skulle öppna för välbehövliga investeringar för Blå Vägen med stor betydelse för regionens näringsliv.

Stockholm den 22 oktober 2010

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)