Testa körkortsinnehavare från 65 år

Motion 2019/20:727 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att testa körkortsinnehavare från 65 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Olyckor i trafiken orsakas mest av de yngre förarna, men även de äldre förarna bidrar till trafikolyckor. Inte så många gånger på grund av våldsam körning utan på grund av felbedömningar, bristande reaktionsförmåga eller synnedsättning.

ålderns höst så sänks både syn, hörsel, uppfattning och reaktionsförmåga.

Mitt förslag är att körkortsinnehavare från en ålder av 65 genomgår ett test utav sina förmågor, syn, hörsel, uppfattning och reaktion. Detta med en intervall på 5 år för att få behålla sitt körkort.

Min uppfattning är att detta skulle minska olyckorna i trafiken. Många äldre är mycket pigga och alerta och kommer heller inte uppleva några problem med detta.

Testet skall vara gratis och statligt finansierat.

 

 

Jörgen Grubb (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)