Tester av artärstelhet

Motion 2019/20:3005 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa tester av artärstelhet på landets vårdcentraler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt-kärlsjukdomar. Den naturliga utvecklingen i kroppen innebär att ju äldre vi blir, desto mer stelnar våra blodkärl. Åkomman anses kunna bidra till stroke och hjärtinfarkt och drivs ytterligare på av kroniska inflammationer i plack och den fettvävnad som omger kärlen.

Forskningen kring hjärt-kärlsjukdomar ligger i framkant och kärlstelheten går att mäta tidigt med hjälp av arteriografer som skickar ner pulsvågor i stora kroppspuls­ådern. Problemet är att tillgängligheten till den tekniska utrustningen är minst sagt begränsad. På ett par välutrustade forskningskliniker finns tekniken tillgänglig, men inte på en enda vårdcentral.

Åderförkalkning och artärstelhet är en långsam process som pågår under längre tid utan att avge symptom. Genom att förse vårdcentraler med rätt teknisk utrustning kan riskpatienter hittas tidigt och liv därmed räddas.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)