Testning av trikiner i björn- och vildsvinskött

Motion 2013/14:MJ336 av Saila Quicklund och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Saila Quicklund och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn inför ett borttagande av kravet på att björn- och vildsvinskött måste passera en vilthanteringsanläggning för att få säljas eller skänkas bort.

Motivering

I län som Jämtland skjuts idag en hel del björn, och på flera andra håll skjuts också mycket vildsvin. När björn- och vildsvinskött ska säljas gäller andra regler än för älg, hjort och rådjur. Det eftersom det förekommer en risk att björn- och vildsvinskött kan innehålla trikiner, en parasit som kan överföras till människor. För att undvika trikiner bör man ta ett prov av björnen eller vildsvinet och skicka in det för analys. Om jägaren själv ska konsumera köttet så har jägaren rätt att själv ta provet och skicka in det till valfritt laboratorium. Om köttet däremot ska säljas eller skänkas bort måste det skickas till en vilthanteringsanläggning. Där utförs samma procedur som om björnen behållits av den som skjutit den, dvs. prover tas och skickas in.

Kravet på att björn- och vildsvinsköttet passerar en vilthanteringsanläggning innebär längre transporter och merkostnader. Det här är ett tillvägagångssätt som försvårar försäljningen och avsättningen av björn- och vildsvinskött. Med tanke på att provtagningen är mycket enkel blir det svårt att förstå syftet med förfarandet. Ett sätt att underlätta för försäljning av björn- och vildsvinskött är att kravet på att köttet ska passera en vilthanteringsanläggning tas bort och att det istället räcker att en person som är utbildad i att ta prover kan saluföra eller skänka bort köttet under förutsättning att laboratorieresultatet inte visar på trikiner.

Stockholm den 1 oktober 2013

Saila Quicklund (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)