Tidningsutdelning på landet

Motion 2006/07:K344 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tidningsutdelning på landet.

Motivering

Dagstidningar är fortfarande det viktigaste sättet att hämta information om vad som händer i närområdet, i landet och i hela världen för många människor. Det presstöd som finns är mycket viktigt för att vi ska ha ett bra utbud av tidningar att välja på. Under senare år har flera tidningar aviserat att speciellt lördagsutdelningen har blivit alldeles för dyr och att man överväger att upphöra med den utdelningen. Det är speciellt tidningar ute i landsorten som har för avsikt att fatta sådana beslut. En sådan utveckling skulle vara mycket olycklig. Det finns behov av att se över denna utveckling så att människor på landsbygden även i fortsättningen kan få sina dagstidningar utdelade och då speciellt lördagstidningarna.

Stockholm den 27 oktober 2006

Kurt Kvarnström (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)