Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förstärkt grundavdrag för personer som vid uppnådd pensionsålder fortsätter arbeta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sveriges befolkning lever allt längre, och med allt bättre hälsa. Fler än någonsin kan numera gå i pension friska, och njuta av en lång och gyllene höst efter decennier av arbete. I takt med att den andel av befolkningen som går i pension ökar blir dock trycket på de som ännu arbetar allt större. Färre måste försörja fler. Allt pekar på att denna tendens kommer förstärkas i framtiden. Det är tydligt att en lösning behövs som dels tar tillvara på de äldres kompetens och goda hälsa, dels försäkrar dem friheten att själva välja hur de vill tillbringa sin tid.

Jag föreslår att skattelagstiftningen förändras såtillvida att en person som vid pensionsåldern avstår från att gå i pension, för att istället fortsätta arbeta, skall erbjudas en tillfällig nedsättning i skatten under två år. I praktiken blir detta ett förstärkt grundavdrag.

Detta skapar ett nytt incitament för den individuelle medborgaren att frivilligt skjuta upp pensionen och samtidigt fortsätta arbeta ett par år till, för att skapa en buffert inför pensionsåren. Under tiden tjänar man även i vanlig ordning in mer till sin kommande pension.

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-23 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)