Tilläggsuppdrag: Kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2021/22:2955 av Ann-Sofie Alm och Lotta Olsson (båda M)

av Ann-Sofie Alm och Lotta Olsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Forum för levande historia ska ha sin utgångspunkt både i Förintelsen och i kommunismens brott mot mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nazismens brott är ohyggliga och väl kända men attityden mot kommunismens brott mot mänskligheten har varit mera förlåtande. Fortfarande säljs T-shirt där höga företrädare för historiskt grymma kommunister hyllas, vilket är ett hån mot alla de miljontals människor som dödats eller på annat sätt skadats ofta enbart för annan politisk åsikt än kommunismens. Kommunistiska diktaturer existerar än idag och diktatorer hyllas. Detta måste Sverige som demokratiskt land starkt ta avstånd ifrån. Därför måste uppdraget att upplysa om kommunismens brott mot mänskligheten förtydligas och stärkas. Både nazismens och kommunismens grymheter måste människor informeras och medvetandegöras om och varnas för. Förordningen (2007:1197) instruerar Forum för levande historia att ha sin

utgångspunkt i Förintelsen. Den bör breddas för att även omfatta kommunismens brott

mot mänskligheten.

Lydelsen bör vara ”Forum för levande historia har till uppgift att vara

ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen och i kommunismens brott mot mänskligheten”.

Forum för levande historia har ett mycket viktigt uppdrag i att vara rösten för de som inte längre kan tala, att vara mänsklighetens minne för att ondska inte ska upprepa sig. Det går att förebygga intolerans genom kunskap och insikt i historia och om mänskliga beteenden, och där spelar allas vår kunskap en mycket viktig roll.

Kommunismen har under lång tid och återkommande genom historien utfört ohyggligt grova och grymma brott mot mänskligheten och historien upprepar sig än idag. Därför är det viktigt att i instruktionen för Forum för levande historia göra tillägget att utgångspunkten för Forum för levande historia skall vara Förintelsen men även kommunismens brott mot mänskliga rättigheter.

Myndigheten ska alltid sträva efter att stärka människors egenvilja att aktivt våga stå upp mot orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter och att lika aktivt verka för alla människors lika värde.

Ann-Sofie Alm (M)

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)