Tillåt vinterdäck efter den 15 april

Motion 2019/20:2969 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma till riksdagen med förslag på förändrad lagstiftning som tillåter vinterdäck under en längre säsong än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges geografiska position och att vi är ett väldigt avlångt land gör att väder­förhållandena under vår- och hösttider kan skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du befinner dig i landet. I maj kan södra och mellersta Sverige stå i full blom med temperaturer uppemot 20 grader medan det i norra Sverige är snöoväder och halka. Sedan 2013 ska man enligt lag ha vinterdäck till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Eftersom det är en skarp lagstiftning som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april är det självklart många bilister som förhåller sig till det datumet och byter däck. Däremot, i och med de stora geografiska skillnaderna vad gäller väderförhållanden, kan sommardäck i Kiruna efter den 15 april innebära att personer kör fast eller inte kan ta sig till och från jobbet och i värsta fall leda till olyckor och dödsfall. Som lagen i dag är formulerad tas ingen hänsyn till lokala väderförhållanden och geografiska skillnader under årstiderna. Alla måste i dag byta till sommardäck senast den 15 april oavsett om det ligger snö på vägarna eller inte. Polisen kan däremot avgöra ifall vinterväglag råder efter den 15 april och då meddela att dubbdäcken kan vara kvar. Att människor måste förhålla sig från dag till dag och kanske behöva byta däck flera gånger innan våren blir dock ett irritationsmoment för många och riskerar att leda till att många chansar och inte byter alls. Detta rimmar illa med nollvisionen. Lagen som den i dag är utformad riskerar människors hälsa och liv.


Därför bör regeringen se över möjligheten att justera lagen att den anpassas efter de faktiska förhållanden som vi lever under i Sverige.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)