Tillgång till TV 4:s lokalsändningar i glesbygd

Motion 1998/99:K331 av Rune Berglund och Berit Andnor (s)

av Rune Berglund och Berit Andnor (s)
I Jämtlands län gäller inte TV för alla på lika villkor. TV 4
uppfyller det nationella mål som förhandlats fram med
regeringen genom att  98 procent av hushållen i riket kan se
TV 4 via TV-sändare. 98 procent av landets hushåll innebär
att täckningen är betydligt sämre i de glest befolkade delarna
av landet. I Jämtlands län är stora delar av befolkningen
hänvisade till parabol för att kunna se TV 4, vilket innebär
att man har tillgång till lokala Stockholmsnytt, men inte till
de lokala sändningarna i det egna länet.
Större delen av Åre kommun och nästan hela Ragunda kommun ligger
utom räckhåll för TV 4-sändare, liksom också stora delar av Bergs kommun
och områden i Härjedalens kommun ligger utanför en radie om 4-5 mil från
Svegssändaren.
Utbyggnad av TV 4-sändare är nödvändig så att även större delen av
hushållen i de glest befolkade delarna av landet får tillgång till lokala TV 4-
sändningar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om tillgång till lokala TV 4-sändningar för större delen av hushållen i
de glest befolkade delarna av landet.

Stockholm den 28 oktober 1998
Rune Berglund (s)

Berit Andnor (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)