Tillgängliggör bortglömda byggnader av historisk betydelse

Motion 2021/22:694 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att tillgängliggöra bortglömda byggnader av historisk betydelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2017 beslutade den italienska staten att skänka bort 103 slott, villor, kloster, torn och bondgårdar över hela landet. Initiativet var ett led i en kampanj för att bl.a. styra turismen från överbefolkade och extremt populära områden och städer till lugnare områden över hela landet.

Att kostnadsfritt överta äganderätten för någon av dessa fastigheter är dock inte utan motkrav. Den som accepterar erbjudandet förbinder sig att renovera fastigheten och sedan driva någon form av turistfacilitet som exempelvis ett hotell, en restaurang eller ett spa.

Syftet är att byggnader som annars står oanvända, och i värsta fall helt förfaller, ska omvandlas till inrättningar som kan nyttjas av såväl inhemska som utländska turister.

Jag föreslår därför att regeringen utreder möjligheten att likt den italienska staten ”skänka” bort utvalda historiskt och intressant kulturella byggnader som annars står övergivna och förfaller, för att dels bevara vårt kulturarv, dels tillgängliggöra dessa fastigheter för allmänheten.

Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)