Tillgängliggör kultur i hela Sverige

Motion 2016/17:689 av Anna Hagwall (SD)

av Anna Hagwall (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare tillgängliggöra kulturverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av våra gemensamma resurser satsas betydande resurser på kultur. Kulturkonsumenter i stora städer har en fördel av att bo nära där kultur kan upplevas, medan andra, som också bidrar med skattepengar till finansiering, inte har möjlighet att åtnjuta samma upplevelse. Människor som befinner sig i olika faser av sitt liv, t.ex. småbarnsföräldrar som är uppbundna både kvällar och helger, personer som jobbar skift men även personer med handikapp har inte full möjlighet att ta del av kulturen.

Mitt förslag är att man ser över möjligheten att på film spela in de olika föreställningarna i alla teatrar, operor, dansscener och andra kulturhändelser. Därefter gör dem mer tillgängliga för grupper som inte har fysisk möjlighet att uppleva kulturen på plats. Min vision är att se över möjligheten att tillgängliggöra kulturen för dessa grupper via skatte- och licensfinansierade SVT, tekniskt sett både via tv och internet.

Trots att min uppfattning är att det är brist på kultur av riktigt god kvalitet och innehåll, är det ändå min förhoppning att detta ska kunna öka kvaliteten samt nå en bredare publik.

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)