Tillkännagivande av mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Motion 2021/22:1715 av Gudrun Brunegård (KD)

av Gudrun Brunegård (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillkännagivandet av Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) permanent bör ske i Vimmerby och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), är världens främsta pris inom området läsfrämjande, författare och illustratörer för barn och ungdomar och det näst största litteraturpriset i världen.

Priset instiftades efter författarens bortgång och administreras av Statens Kulturråd, som via en jury tar emot nomineringar och sållar fram pristagare. I mars varje år utses årets pristagare. Presskonferensen då pristagaren tillkännages har mycket stort internationellt intresse.

Under några år sågs det som en självklarhet att tillkännagivandet av årets mottagare skulle ske i Vimmerby. Representanter för världspressen fick på så sätt tillfälle att besöka den stad och några av de miljöer som bidragit till formandet av en av världens mest översatta barn- och ungdomsboksförfattare.

Sedan ett antal år sker nu emellertid tillkännagivandet i Stockholm. En del av upplev-elsen och autenticiteten i rapporteringen har därmed gått förlorad. Det är därför min upp-fattning att tillkännagivandet av Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) permanent bör ske i Vimmerby, förslagsvis i kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs, där författarinnan växte upp.

Jag föreslår därför att riksdagen uttalar sin uppfattning att tillkännagivandet av mot-tagare till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) ska ske i Vimmerby.

Gudrun Brunegård (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)