Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Tillsätt integrationskommitté

Motion 2020/21:1006 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en integrationskommitté och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en tid där många lyfter fram de problem som finns i våra utanförskaps­områden. Det är bra såtillvida att vi alltid måste arbeta för att alla medborgare oavsett var man bor får möjlighet att utvecklas utifrån sin potential samt växa upp i trygghet. Samtidigt finns det en risk att själva debatten om de problem som finns skapar en polarisering.

Regeringen borde därför inrätta en integrationskommitté för att i samsyn med riksdagspartierna och utifrån vetenskapliga underlag göra en löpande inventering av hur vår integrationskapacitet ser ut; hur många bostäder som finns tillgängliga, hur arbetsmarknaden utvecklas, hur språkkunskaperna ser ut och hur många platser som finns i skolan. Samtliga dessa omständigheter påverkar hur många människor vi klarar av att integrera. I det arbetet ska även ingå att ta fram politiska åtgärder och ekonomiska ramverk utifrån de behov som finns. Därmed uppnås även en bättre ansvarsbalans mellan staten och kommunerna.

En viktig del i integrationskommitténs arbete bör också vara att ta fram konkreta förslag på åtgärder som underlättar för människor, som av olika skäl har kommit till Sverige, att integreras. En sådan kommitté borde titta på hur vi får fram fler bostäder, utbildningsmöjligheter och jobb samt bättre förutsättningar att starta företag. Inte­grationskommittén borde också studera andra länder för att se hur dom har jobbat med integration.

Ett land som bör studeras är Kanada, som arbetar väldigt mycket tillsammans med företag och civilsamhälle för att ge nyanlända kanadensare bättre möjlighet att komma in i samhället. I Kanada fokuserar man på alla människors behov av att vara en del av ett sammanhang och man jobbar otroligt mycket med att utveckla en fungerande ”community”.

Vi borde lära oss av bland annat Kanada och arbeta fram en strategi där integrationen har det uttalade syftet att enskilda personer skall bli en del av vår gemensamma samhällsgemenskap. Tillsammans med det offentliga, näringslivet och civilsamhället kan vi minska dagens utanförskap och se till att fler får möjlighet att bidra till Sveriges utveckling via egen försörjning oavsett om det sker via en anställning eller egenföretagande.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)